PERSONALE

Lægerne: 

Michael baasch, speciallæge siden 2001

Ingrid Trintignac, speciallæge siden 2010

Sygeplejen:

Dorthe Svenstrup Hjort Jepsen

Gitte Stenberg

Sekretæren:

Mette Clausen