LÆGERNE

Læge Michael Baasch

 

Speciallæge Almen medicin år 2001.
Er medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening,
Praktiserende Lægers Organisation,
Dansk Selskab for Almen Medicin,
Dansk selskab for akupunktur

Læge Ingrid Trintignac

 

Speciallæge Almen Medicin år 2010.
Er medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening,
Praktiserende Lægers Organisation,
Dansk Selskab for Almen Medicin.